CORFU

tomato, mozzarella, feta cheese, olives, red onion, cherry tomatoes & oregano